een plek om tot rust te komen!

missie

Het Overweeghuis vangt tijdelijk vrouwen op die in de prostitutie vastlopen. We bieden een plek om tot rust te komen, ondersteunen bij het vinden van een (nieuw) toekomstperspectief en vormen met alle betrokkenen een alternatief netwerk.

“Toen ik uit de prostitutie wilde stappen had ik geen huis, inkomen, dagbesteding en geen netwerk behalve de collega’s in de prostitutie. Als er toen een opvang was geweest waar ik terecht kon, was ik al jaren eerder op het punt gekomen waar ik nu ben. Zonder opvang is een terugval eigenlijk onvermijdelijk. Hulp had ik niet en dus was er maar één weg: terug naar de prostitutie. Ik had hulp nodig bij een plek om te slapen, het vinden van een nieuw netwerk en een invulling van mijn dag.”

Bijzonder burger initiatief

Waarom Doen we dit?

In de zomer van 2018 hebben een aantal bewoners van Groningen Stichting Het Overweeghuis opgericht. Op basis van onze werkervaring en betrokkenheid met de doelgroep vinden wij dat deze zeer kwetsbare groep geholpen zou zijn met een veilige, laagdrempelige en kortdurende opvang.

 

Veel organisaties helpen op een professionele en betrokken manier vrouwen uit de (gedwongen) prostitutie, maar er ontbreekt in de keten een drempelloze, kleinschalige en kortdurende opvang waar vrouwen zonder voorwaarden kunnen verblijven. De vraag van de vrouw zou daarbij centraal moeten staan.

Als burgerinitiatief werken wij met vrijwilligers die betrokken zijn op de vrouwen die bij ons tot rust komen. Deze vrouwen geven zelf aan dat zij behoefte hebben aan een veilige en rustige plek waar een luisterend oor is en motiverende gesprekken zijn gericht op herstel. Vanaf begin april 2019 zijn wij open. 

Oprichting 2018

Inmiddels draait het Overweeghuis nu 4 jaar en daarmee hebben we de pilot succesvol doorlopen, we kijken terug op 4 bijzondere jaren. Dankbaar voor het team burgers, wat de schouders onder dit project heeft gezet en alle sponsoren en partners!

 

Ervaringsdeskundige

'vast zitten in een patroon'

Jade is een van onze bewoonsters geweest, die in deze tweede aflevering van Spuiten en Slikken haar verhaal verteld tijdens haar verblijf in het overweeghuis. 

Zo dapper dat ze hier de openheid over intreed. 

Evaluatie 2022

Onderzoeksbureau Breuer & Intraval heeft onderzoek gedaan naar het bestaansrecht en functioneren van het Overweeghuis. Het evaluatierapport is overhandigd aan wethouder Inge Jongman.

 

De onderzoekers stellen dat vrouwen in de prostitutie ‘onverminderd behoefte’ hebben aan een dergelijke veilige plek. Lees meer over de evaluatie in onderstaand onderzoeksrapport.